Bc. Karolína Machusová

Master's thesis

Analýza kulturního prostředí města Šumperk

Analysis of the Cultural Background in Šumperk
Abstract:
Diplomová práce se zabývá analýzou kulturního prostředí města Šumperk. Na začátku práce se seznámíme s historií, geografií a demografií města. V dalších částech pak nalezneme kapitoly o cestovním ruchu, kulturních památkách, kulturních akcích a organizacích. Následují kapitoly o možnostech financování kultury, o stavu a využití kulturních památek a SWOT analýza. Součástí práce je návrhová část týkající …more
Abstract:
The diploma thesis focuses on the analysis of the cultural environment of the town of Šumperk. The history, geography, and demography is introduced in the beginning of the thesis. The following chapters focus on tourism, cultural sights, cultural events, and organizations. Then follow chapters about the possible ways of funding the culture, state and utilization of the cultural sights, and a SWOT analysis …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 12. 2021

Thesis defence

  • Date of defence: 1. 2. 2022
  • Supervisor: Mgr. Jan Špaček
  • Reader: Mgr. Viktor Pantůček, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta