Viktor Schwarz

Bakalářská práce

Výuková aplikace demonstrující nejnovější postupy při tvorbě klient-server aplikací

A Tuitorial Tool for Demonstrating the Latest Recommended Approaches to the Creation of Client-Server Applications
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je vytvoření vzorových aplikací demonstrujících nejnovější do-poručené postupy při tvorbě klient-server aplikací a multiplatformních mobilních aplikací. Výstupem práce je zadání příkladů a vzorových řešení pro výuku moderních postupů tvor-by aplikací. V teoretické části budou popsány vybrané technologie, doporučené postupy, návrhové vzory a techniky pro tvorbu klient-server …více
Abstract:
The aim of this bachelor's thesis is to come up with sample applications showing modern best practices for client-server applications and multiplatform mobile applications. The product of this work is proposal of task assignments for teaching modern best practices of application development. Theoretical section will deal with describing technologies, rec-ommended approach, architecture patterns and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 8. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Erik Král, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Schwarz, Viktor. Výuková aplikace demonstrující nejnovější postupy při tvorbě klient-server aplikací. Zlín, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe