Lukáš Zaorálek

Disertační práce

Classification of arrhythmia using machine learning techniques

Classification of arrhythmia using machine learning techniques
Anotace:
Elektrokardiogram (EKG) je neinvazivní metoda k měření elektrické aktivity srdečního tepu. Normální aktivita srdečního tepu je kontrolována komplexní množinou elektrických impulsů. Přerušení těchto elektrických impulzů nebo jejich nesprávná činnost může vést k srdeční arytmii, která může být in- terpretována jako srdeční nemoc. Hlavním cílem této práce je navrhnout a testovat novou EKG klasifikační …více
Abstract:
The electrocardiography (ECG) is a non-invasive routine to measure electri- cal activity of the heartbeat. Regular heartbeat activities are controlled by a complex set of electrical impulses. If these electrical impulses are interrupted or misguided the arrhythmia is occurred and it can be interpreted as a heart disease. The main aim of the thesis is design and test novel ECG classifi- cation approach …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 6. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 1. 2019
  • Vedoucí: Václav Snášel
  • Oponent: Roman Šenkeřík, Lidia Ogiela, Jiří Dvorský

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Doktorský studijní program / obor:
Informatika, komunikační technologie a aplikovaná matematika / Informatika