Petr Pluháček

Bachelor's thesis

Možnosti webu pro PR (PR 2.0)

Possibilities of the web for the PR (PR 2.0)
Abstract:
Tato práce se zabývá využitím webu v public relations. Seznamuje s vývojem webu a blíže se zaměřuje na koncept webu 2.0. Část práce se věnuje také oboru public relations. Definuje PR, objasňuje jeho vznik, spojitost s webem a přerod v takzvané PR 2.0. Klíčové je pak propojení teoretických poznatků s možnostmi praktického využití webu v PR. Práce představuje některé nástroje PR 2.0, například RSS, blogy …more
Abstract:
The topic of this thesis is the use of the web in public relations. It describes an evolution of the web and focuses more intensively on a concept of the web 2.0. Some part of the work deals also with the area of public relations. It defines PR, explains their rise, connection to the web and transformation to so called PR 2.0. The key subject is the connection of theoretical knowledge with possibilities …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 10. 2008

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 8. 2010
  • Supervisor: Libor Krsek
  • Reader: Stanislav Horný

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/23142

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bachelor programme / field:
Aplikovaná informatika / Informatika