Bc. Petr Šťastný

Diplomová práce

Public Relations jako možný prostředek k manipulace s veřejným míněním

Public Relations as a possible means to manipulate public opinion
Anotace:
Diplomová práce analyzuje možná rizika plynoucí z rostoucí moci nadnárodních společností. Text nastiňuje původ této moci a její využití při aplikaci nástrojů marketingové komunikace. Zvláštní pozornost je pak věnována jednomu z nich - public relations. Jedná se především o kritický pohled na danou problematiku, který je rozšířen o případovou studii zneužití moci a public relations ze strany vybrané …více
Abstract:
This diploma thesis analyzes the probable risks ensuing from increasing power of the multinational companies. The text outlines the origin of this power and its usage within the application of the marketing communication instruments. A special focus is driven on one of the powers, i.e., public relations. The critical view of the assigned issue prevails. The view is further developed in additional study …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Michal Tomčík, PhD.
  • Oponent: Ing. Vilém Kunz, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní