Theses 

Public Relations jako možný prostředek k manipulace s veřejným míněním – Bc. Petr Šťastný

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Petr Šťastný

Diplomová práce

Public Relations jako možný prostředek k manipulace s veřejným míněním

Public Relations as a possible means to manipulate public opinion

Anotace: Diplomová práce analyzuje možná rizika plynoucí z rostoucí moci nadnárodních společností. Text nastiňuje původ této moci a její využití při aplikaci nástrojů marketingové komunikace. Zvláštní pozornost je pak věnována jednomu z nich - public relations. Jedná se především o kritický pohled na danou problematiku, který je rozšířen o případovou studii zneužití moci a public relations ze strany vybrané nadnárodní společnosti.

Abstract: This diploma thesis analyzes the probable risks ensuing from increasing power of the multinational companies. The text outlines the origin of this power and its usage within the application of the marketing communication instruments. A special focus is driven on one of the powers, i.e., public relations. The critical view of the assigned issue prevails. The view is further developed in additional study of the power and the public relation misuse on the part of a chosen multinational company.

Klíčová slova: Ekonomická transformace, nadnárodní společnosti, rizika, zneužití moci, nástroje marketingové komunikace, public relation, manipulace, veřejné mínění. Economic transformation, multinational companies, risk, abuse of power, tools of marketing communications, public relations, manipulation, public opinion.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Michal Tomčík, PhD.
  • Oponent: Ing. Vilém Kunz, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 4. 2019 22:08, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz