Bc. Naděžda Paštrnáková

Master's thesis

Percepce pozitiv a bariér v přístupech pracovníků k uživatelům drog v kontaktních centrech

Perception of pozitives and barriers in approaches of workers to drug users in Drop-in centres
Abstract:
Práce se zabývá percepcí pozitiv a bariér v přístupech pracovníků k uživatelům drog v kontaktních centrech. Hlavním cílem kontaktních center je zlepšení kvality života uživatelů nealkoholových drog po stránce psychické, fyzické a sociální. Výzkum, založený na kvalitativní strategii, byl realizován formou polostrukturovaných rozhovorů s pracovníky a klienty ve třech kontaktních centrech. Po provedení …more
Abstract:
The thesis deals with the perception of positives and barriers in approaches of workers to drug users in Drop-in centres. The main aim of Drop-in centres is to improve the quality of life of non-alcoholic drug users at their mental, physical and social level. The research based on the qualitative strategy was conducted by semi-structured interviews with workers and clients in three Drop-in centres …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 12. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 16. 1. 2013
  • Supervisor: prof. PhDr. Libor Musil, CSc.
  • Reader: Mgr. Ladislav Otava, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií