Miroslav Šustek

Diplomová práce

Emulátor ZX Spectra s integrovaným debuggerem

ZX Spectrum Emulator with an Integrated Debugger
Anotace:
Tato diplomová práce si klade za cíl nejprve seznámit čtenáře s osobním domácím počítačem ZX Spectrum a vysvětlit základní principy emulace počítačů. Za uplynulé tři dekády vzniklo pro počítač ZX Spectrum nepřeberné množství programů, které mohou být i v dnešní z určitých ohledů zajímavé. Emulátory počítačů umožňují provozovat tyto programy i bez nutnosti vlastnit původní počítač. Druhým cílem práce …více
Abstract:
Main goal of this thesis is to acquaint the reader with the ZX Spectrum, a personal home computer and to explain basic principles of computer emulation. A countless volume of programmes for the ZX Spectrum was made during the past three decades, which, from some points of view, could be interesting even nowadays. Emulators enables one to run these programmes even without need to own an authentic computer …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2012
  • Vedoucí: Zdeněk Sawa
  • Oponent: Martin Kot

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika

Práce na příbuzné téma