Mgr. Zuzana Florianová

Bakalářská práce

Názory rodičů romských žáků na vzdělávání jejich dětí se zaměřením na možnost inkluzívního vzdělávání

The views of parents of Roma pupils in the education of their children to focus on inclusive education
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá názory rodičů romských žáků na vzdělávání jejich potomků, přičemž se zaměřuje na možnosti inkluzívního vzdělávání. Segregované školství, které se v České republice vzhledem k příslušníkům romské menšiny často uplatňuje, s sebou nese mnohé negativní důsledky do budoucna a je jednou z částí začarovaného kruhu sociálního vyloučení. V důsledku minimálního či žádného kontaktu …více
Abstract:
This thesis deals with the opinions of parents of Roma pupils in the education of their children, focusing on the possibility of inclusive education. Segregated education, which in the Czech Republic due to the Roma minority is often applied, is fraught with negative consequences for the future and is one part of a vicious circle of social exclusion. As a result of minimal or no contact between majority …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2012
  • Vedoucí: PhDr. Imrich Vašečka, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Lucie Růžičková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií