Natálie VOPÁLKOVÁ

Bachelor's thesis

Ošetřovatelská péče u klientek s hojením operační rány za využití podtlakové terapie v gynekologicko-porodnické praxi

Nursing care for clients with surgical wound healing using vacuum therapy in gyneacological and obstetric practice.
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá ošetřovatelskou péčí o klientky s hojením operační rány za využití podtlakové terapie v gynekologicko-porodnické praxi. Podtlaková terapie patří k moderním metodám v hojení ran a rozšířila se i do ostatních medicínských oborů. Jedním z nich, je obor gynekologie a porodnictví. Práce je členěna na dvě části, teoretickou a empirickou. V teoretické části je popsána historie …more
Abstract:
This thesis deals with nursing care for clients with healing of operation wounds using negative-pressure wound therapy in gynaecology-obstetrics practice. Negative-pressure wound therapy is a modern wound-healing method that has spread to other areas of medicine. One of them is the field of gynaecology and obstetrics. The thesis is divided into two parts, theoretical and empirical. The theoretical …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 8. 2020

Thesis defence

 • Supervisor: PhDr. Drahomíra Filausová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

VOPÁLKOVÁ, Natálie. Ošetřovatelská péče u klientek s hojením operační rány za využití podtlakové terapie v gynekologicko-porodnické praxi. Č. Budějovice, 2020. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
 • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta
 
Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
Theses pmp0c0 pmp0c0/2
11/8/2020
Folders
Files
Bulanova, L.
12/8/2020
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.