Ing. Nikola Vejmelková

Diplomová práce

Komparativní analýza rozvoje českých krajů z pohledu cestovního ruchu

Comparative analysis of development of Czech regions from the point of view of tourism
Anotace:
Předmětem mé diplomové práce „Komparativní analýza rozvoje českých krajů z pohledu cestovního ruchu“ je vyhodnocení a komparace krajů pomocí vybraných ukazatelů cestovního ruchu. V teoretické části si vysvětlíme základní pojmy v cestovním ruchu čerpané z knižních a internetových zdrojů. Praktická část se zabývá analýzou příslušných ukazatelů v jednotlivých krajích z pohledu cestovního ruchu. Na základě …více
Abstract:
The subject of my thesis "Comparative analysis of the development of Czech regions from the point of view of tourism" is the evaluation and comparison of regions using selected indicators tourism. In the theoretical section, we explain the basic concepts in tourism drawn from book and internet sources. The practical part deals with the analysis of relevant indicators in individual regions from the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 1. 2023

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 2. 2023
  • Vedoucí: prof. RNDr. Milan Viturka, CSc.
  • Oponent: doc. RNDr. Jiří Vystoupil, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta