Ing. Olga Rudneva

Diplomová práce

Nástroje posílení internacionalizace v praxi podniku

Tools of a reinforcement of the internationalization in a business practice
Anotace:
Diplomová práce «Nástroje posílení internacionalizace v praxi podniku» pojednává o zahraničních aktivitách společnosti TASTYa.s. Cílem této diplomové práce je celkové zhodnocení úspěšnosti společnosti TASTY a.s. na mezinárodním trhu a navržení možných doporučení pro posílení internacionalizace. Pro dosažení stanoveného cíle byla řešena problematika modelů internacionalizace konkurenceschopného podniku …více
Abstract:
Diploma thesis «Tools of a reinforcement of the internationalization in a business practice» deals with foreign activities of TASTY a.s. The aim of this thesis is overall evaluation of the success of TASTYa.s. market and suggest possible recommendations for increasing sales. In order to achieve the set goal, the issue of internationalization models of a competitive enterprise was solved. The aim was …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2020
  • Vedoucí: Ing. Miroslav Pavlák, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Lukáš Blažek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance