Theses 

Pohybová aktivita a životní styl u žáků ZŠ – Bc. Markéta Kincová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Markéta Kincová

Bakalářská práce

Pohybová aktivita a životní styl u žáků ZŠ

Physical activity and lifestyle for primary school pupils

Anotace: Tato práce se zabývá pohybovou aktivitou a životním stylem žáků II. stupně základní školy. Cílem bylo celkové zhodnocení dané problematiky na vybraných dvou základních školách nacházejících se v rozdílných lokalitách Brno město a Brno – venkov. Výzkum byl proveden pomocí dotazníkového šetření. První část práce nás seznamuje s dosavadními poznatky jiných studií a autorů zabývajících se podobnou tematikou. Druhá část práce je věnována výzkumu, výsledkům a diskuzi. Bylo zjištěno, že rozdíl v životním stylu mezi dětmi žijících na venkově a ve městě je minimální. Obě zkoumané skupiny vykazující nízkou pohybovou aktivitu a pasivní trávení volného času. Také podpora rodiny dětí ke sportování se ukázala jako nedostatečná.

Abstract: This work deals with physical activity and life style of primary school pupils. The goal of this work was overall evaluation of the topic at two primary schools chosen in different locations – Brno-město and Brno-venkov. The research was done using questionare. First part of the work talks about existing knowledge of other authors and their studies about related topics. Second part of the work is dedicated to research, results and discussion. The work has found out that the difference between life style of pupils living at province and living at city is minimal. Researched groups has both low physical activity and passive spending of free time. Familly support to the pupils for making sport was also found unsatisfactory.

Klíčová slova: Pohybová aktivita, životní styl, inaktivita, pasivita, žáci Physical activity, lifestyle, inactivity, pasivity, pupils

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Dita Hlavoňová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Martin Vilím, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 3. 2019 04:18, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz