Barbora ŘEŽÁBKOVÁ

Bakalářská práce

Vliv aplikace vitaminu K po porodu na hodnoty novorozeneckého ikteru

The Effect of Post-Natal Usage of Vitamin K on the Values of Newborn Icterus
Anotace:
Tato bakalářská práce pojednává o vitaminu K a jeho vlivu na hodnoty novorozenecké žloutenky. Práce se skládá z teoretické a praktické části. V teoretické části se zaměřuji na fyziologii jater, vitamin K, jeho nežádoucí účinky, důvod a způsob podávání vitaminu K a hemolytickou nemoc novorozence. Dále popisuji metabolismus bilirubinu a druhy hyperbilirubinémií. V mé bakalářské práci uvádím také poznatky …více
Abstract:
This is bachelor thesis introduces about vitamin K and its effect on the values of newborn icterus. Thesis is composed of the theoretical part and the practical part. In the theoretical part I focus on the physiology of the liver, vitamin K, its side effects, the reason and the methods of aplication of vitamin K and hemolytic disease of the newborn. Afterwards, I describe the metabolism of bilirubin …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 3. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: MUDr. Otto Kott, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŘEŽÁBKOVÁ, Barbora. Vliv aplikace vitaminu K po porodu na hodnoty novorozeneckého ikteru. Plzeň, 2018. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta zdravotnických studií
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta zdravotnických studií

Bakalářský studijní program / obor:
Porodní asistence / Porodní asistentka

Práce na příbuzné téma