Andrea PATEJDLOVÁ

Bakalářská práce

Disaster Capitalism: background and analysis of terminology used in debates about economic policy and U.S. foreign policy

Disaster Capitalism: background and analysis of terminology used in debates about economic policy and U.S. foreign policy
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou kapitalismu, obzvláště korporátního kapitalismus a kapitalismu pohromy, a jejich vlivem na jednotlivce i celou společnost. Podstatou kapitalismu pohromy je živelná pohroma či jakýkoli šok způsobený systému, který umožní radikální sociální, politické nebo ekonomické změny. Jako příklad je uvedena živelná pohroma v New Orleans v roce 2005.
Abstract:
This bachelor´s thesis deals with the issue of capitalism, mainly corporate and disaster capitalism and their effect on both individuals and whole societies. The core of disaster capitalism is a natural disaster or any shock to a system, which enables radical social, political or economic changes. This ideology is demonstrated on the aftermath of hurricane Katrina in New Orleans in 2005.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2011
Identifikátor: 38741

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: David Eugene Franklin, B. A.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PATEJDLOVÁ, Andrea. Disaster Capitalism: background and analysis of terminology used in debates about economic policy and U.S. foreign policy. Plzeň, 2011. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 29. 04. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická