Elena Les

Bachelor's thesis

Management bankovní činnosti (na příkladu obchodní banky)

Banking management (based on commercial bank example)
Abstract:
Theoretical aspects of management of banking activity: tasks and directions, are described. Practical aspects of management of banking activity are analyzed on the example of PJSC “Starokievskiy bank”. Ways of improvement of financial management for PJSC “Starokievskiy bank” are determined on the grounds of this analysis.
Abstract:
Tato práce popisuje teoretické aspekty bankovního managementu: úkoly a směry. Praktické aspekty managementu bankovních činností jsou rozebrané na příkladu Veřejné Akciové Společnosti "Starokijevský bank". Na základě analýzy, jsou určené způsoby zlepšení finančního managementu pro Veřejnou Akciovou Společnost "Starokijevský bank".
 
 
Jazyk práce: Russian
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 12. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 1. 2014
  • Vedúci: doc. Olena Borodina, PhD.
  • Oponent: Ing. Vladimír Kolman, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Banking Institute/College of Banking

Bachelor programme / odbor:
Banking / Banking Management