Radim HOLEK

Bakalářská práce

Metodický nácvik kardiopulmonální resuscitace na jednotce intenzivní péče

The Methodical Training Of Cardiopulmonal Resuscitation In The Intesive Care Unit
Anotace:
Předložená bakalářská práce se skládá z teoretické části a z praktické části. Je zaměřena na metodický nácvik kardiopulmonální resuscitace pro zdravotnický personál na jednotce intenzivní péče. V teoretické části se zabývám vývojem kardiopulmonální resuscitace, jejím významem, nejmodernějšími doporučeními a postupy dle odborných společností. V praktické části jsem se zaměřil na nácvik kardiopulmonální …více
Abstract:
The Batchelor Theses consists of a theoretical and a practical part.It describes a metodological training of cardiopulmonary resuscitation for care workers working at Intensive Care Units. The theoretical part is dealing with the development of cardiopulmonary resuscitation, its importance and the latest recomendations and cooperation procedures accoriding to a ivestigative techniques. The practical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2009
Zveřejnit od: 20. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2009
  • Vedoucí: PhDr. Sabina Psennerová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HOLEK, Radim. Metodický nácvik kardiopulmonální resuscitace na jednotce intenzivní péče. Ostrava, 2009. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 20.4.2009

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 20. 4. 2009 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta