Bc. Adéla Balcarová

Diplomová práce

Odraz religiozity a spirituality psychoterapeuta v jeho práci s klienty s život ohrožujícím onemocněním

Influence of psychotherapists' religiosity and spirituality in their work with clients with a life-threatening disease
Anotace:
Tato kvalitativní studie měla za cíl prozkoumat, jak se religiozita či spiritualita psychoterapeuta odráží v jeho práci s klienty s život ohrožujícím onemocněním. Bylo realizováno deset polo-strukturovaných rozhovorů s terapeuty, kteří se identifikovali jako religiózní či spirituální a měli zkušenost s prací v daném pracovním kontextu. Rozhovory byly následně analyzovány pomocí metody tematické analýzy …více
Abstract:
This qualitative research aims to explore how religiosity and spirituality of psychotherapists influence their practice with clients with life-threatening disease. Ten psychotherapists, who rated themselves as religious or spiritual and had an experience with this therapeutic context, were interviewed. Interviews were analysed using the method of thematic analysis. The study brings findings about the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. Mgr. Tomáš Řiháček, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Roman Hytych, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií