Magdalena MATUSIK

Diplomová práce

Fantasktni figurativní kompozice

Composition of fantastic figure
Anotace:
Práce ?Fantasktni fgurativni kompozice? popisuje figurativní malířství ( Nová figurace, Narativní figurace), na konkrétních příkladech ( Bacon, Dubuffet, de Kooning, Lebenstein, Saura ect. ).Potom, v praktické části je popsán cyklus čtyř maleb, které jsou vzájemně sjednoceny formou, kompozicí a samozřejmě také záměrem a myšlenkou. Jeho cíle, předpoklady, techniky, symbolika a sugestie. V poslední části …více
Abstract:
The diploma thesis describes figurative painting ( New figuration, figuration narrative )on concrete examples (Bacon, Dubuffet, de Kooning, Lebenstein, Saura ect. ). Next, in the practical part is described the cyckle of four paintings, connected with form, composition, purpose and thinking. Its objectives, assumptions, techniques, symbolism and suggestion. In the third part is a teching project, with …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2012
Zveřejnit od: 13. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 5. 2012
  • Vedoucí: PhDr. Ondřej Vorel

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MATUSIK, Magdalena. Fantasktni figurativní kompozice. Ostrava, 2012. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 13.4.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 13. 4. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Učitelství výtvarné výchovy SŠ a ZUŠ

Práce na příbuzné téma