Anna PETROVA

Bakalářská práce

Překlad webových stránek společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s. z českého jazyka do ruského jazyka, vypracování překladatelského komentáře a česko-ruského slovníku

Translation of the website of Plzeňský Prazdroj from Czech language to Russian, elaboration of translation commentary and Czech-Russian vocabulary
Abstract:
This bachelor thesis is focused on the translation of the webside of company Plzeňský Prazdroj, a.s. from Czech language to Russian, elaboration of translation commentary and Czech-Russian vocabulary. The theoretical section focuses on description of the transaltion methods, translation proceeding, translation strategies, translator requirements, translation norms and equivalents. The practical section …více
Abstract:
Tato bakalářská práce je zaměřena na překlad webových stránek společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s. z českého jazyka do ruského, vypracování překladatelského komentáře a česko-ruského slovníku. Teoretická část se zaměřuje na popis překladatelských metod, překladatelských postupů, překladatelských strategií, požadavků na překladatele, překladatelských norm a ekvivalencí. Praktická část zahrnuje samotný …více
 
 
Jazyk práce: ruština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2012
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Bohuslava Golčáková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PETROVA, Anna. Překlad webových stránek společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s. z českého jazyka do ruského jazyka, vypracování překladatelského komentáře a česko-ruského slovníku. Plzeň, 2012. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická