Ing. Andrej Šimor

Bakalářská práce

Svetelná krivka asteroidu

Light curve of asteroid
Anotace:
Táto práca sa zaoberá meraním a analýzou svetelnej krivky planétky. Fyzikálne vlastnosti planétok, ich tvar, rotačné periódy a orientácie rotačných osí nám napomáhajú spoznať ich evolúciu. V súčasnej dobe sa ukazuje dôležitosť poznania vlastností asteridov, a to najmä z dôvodu výskytu potenciálne nebezpečných asteroidov (PHA). Pri určení ich zloženia by nám mohli planétky napomôcť pri objasňovaní procesov …více
Abstract:
This work deal with observation, measurement and analyze of light curve of asteroid. Physical characteristics of asteroid such as a shape, rotating periods and orientation of rotating s/axes foster knowledge of their evolution. Nowadays, the importance of knowledge of characteristics of asteroid is becoming even more important especially with occurrence of potentially dangerous asteroids (PHA). Exploration …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 1. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 6. 2007
  • Vedoucí: Mgr. Filip Hroch, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná fyzika / Astrofyzika

Práce na příbuzné téma