Yulia Klimenko

Bakalářská práce

Organizační struktura vybrané reklamní agentury význam jednotlivých pozic

The organizational structure of a selected advertising agency, the importance of several positions
Anotace:
Tato bakalářská práce je se zabývá organizační strukturou reklamních agentur, případně organizační strukturou české pobočky celosvětově známé reklamní agentury „Young & Rubicam“. Bakalářská práce má klasickou strukturu: zahrnuje teoreticko-metodologickou, prakticko-analytickou a návrhovou části. První část se zabývá teorií, neboli vymezením základních pojmů jakými jsou reklama, reklamní agentura …více
Abstract:
This thesis deals with the organizational structure of advertising agencies and the organizational structure of the Czech branch of worldwide known advertising agency "Young & Rubicam." The work has a classical structure: includes theoretical and methodological, analytical and suggestion parts. The first part deals with the theory and definition of basic concepts such as advertising, advertising …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2013
  • Vedoucí: Ing. Jan Mastný
  • Oponent: Ing. Bc. Jan Chromý, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze

Vysoká škola hotelová v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingové komunikace ve službách