Mgr. Petra Brablecová

Diplomová práce

Slovní druhy v literární tvorbě pro děti

Word classes in the literature for children
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na užití slovních druhů v dílech vybraných spisovatelů (Václava Čtvrtka, Josefa Čapka, Boženy Němcové). Na základě rozboru materiálu jsem se pokusila porovnat užití slovních druhů. Získaný materiál je možné využít při probírání učiva o slovních druzích na 1. stupni základní školy.
Abstract:
The diploma thesis concerns the use of word classes in works of selected writers (Václav Čtvrtek, Josef Čapek, Božena Němcová). On the basis of material analysis we tryied to compare the use of particular word classes. Gained material is possible to use when learning about word classes at the 1st stage of elementary schools.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2008
  • Vedoucí: PaedDr. Květoslava Klímová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Ivana Kolářová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta