Jiří Krejza

Bakalářská práce

Využití stacionární technologické úpravárenské linky v lomu Úhošťany po exploataci ložiska čediče v dobývacím prostoru Úhošťany

Use stationary technological Treatment Lines quarry Úhošťany after exploit bearing in the mining area Úhošťany
Anotace:
Tato práce se zaobírá možností pokračování využívání stacionární technologické úpravárenské linky v lomu Úhošťany po exploataci ložiska čediče v dobývacím prostoru Úhošťany pro zpracování suroviny, která se nachází v ložisku nevyhrazeného nerostu čediče - stavebního kamene Úhošťany a ve výhradním ložisku čediče – stavebního kamene Rokle a Blov-Krásný Dvoreček. Navrhuje také možná technologická řešení …více
Abstract:
This thesis discusses the possibility of the continuing use of stationary technological Treatment Lines in Úhošťany quarry after exploitation of basalt deposit in mining area Úhošťany after processing raw materials, which is located in the deposit of non-reserved basalt mineral - building stone Úhošťany and the exclusive deposit basalt - building stone Rokle and Blov-Krásný Dvoreček. It also proposes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2016
  • Vedoucí: Vlastimil Řepka
  • Oponent: Jan Větrovský

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava