Bc. Veronika Magon

Diplomová práce

Profil návštěvníka destinace - výchozí krok pro doporučení inovací marketingového mixu

The profile of a destination's quest – initial step for marketing mix recommendations
Anotace:
Hlavním cílem této práce bylo sestavit návrh konceptu inovací marketingového mixu destinace Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, který povede k větší návštěvnosti destinace. Dílčím cílem bylo sestavit profil typického turisty navštěvujícího destinaci Brandýs nad Labem – Stará Boleslav. Ke zpracování této práce bylo využito několik metod, v teoretické části byla především využita metoda deskripce, která …více
Abstract:
The main objection of this thesis was to project a concept of marketing mix innovation of the destination of Brandýs nad Labem – Stará Boleslav which should increase the number of destination visitors. The partial objection was to identify a typical tourist who is a visitor of destination of Brandýs nad Labem – Stará Boleslav. There were used various methods in this thesis. In the theoretical part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 6. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 9. 2017
  • Vedoucí: doc. Ing. Dagmar Jakubíková, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Ing. Karel Chadt, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze