Mgr. Oldřich Vondruška, Ph.D.

Disertační práce

Principy a praxe americké zahraniční politiky vůči Saúdské Arábii a její proměny za republikánských a demokratických administrativ v letech 1969-2001

The Principles and Practice of American Foreing Policy toward Saudi Arabia and Its Changes during Republican and Democratic Administrations between 1969-2001
Anotace:
Hlavním cílem této práce bylo zkoumat vztahy Spojených států vůči Saúdské Arábii ze třech základních hledisek, a to: do jaké míry ideové přesvědčení zastávané jednotlivými americkými administrativami ovlivňovalo praktický výkon americké zahraniční politiky vůči Saúdské Arábii – zda existoval nějaký signifikantní rozdíl v pojetí americké zahraniční politiky vůči Saúdské Arábii za republikánských a demokratických …více
Abstract:
The main aim of this thesis was to examine the relations of the United States toward Saudi Arabia from three primary viewpoints: to what extent ideological believes of the American administrations affected practical implementation of the American foreign policy toward Saudi Arabia – whether there was a significant difference in American foreign policy toward Saudi Arabia during Republican and Democratic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2010
  • Vedoucí: PhDr. Petr Suchý, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Břetislav Dančák, Ph.D., doc. PhDr. Alexander Duleba, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií