Mgr. Iva Hřebačková

Bakalářská práce

"Všichni zemřeme na vlastní smrt." Transcendující smrt a Rilkovo básnění.

„We all die of our own death.“ The transcending death and Rilke’s poetry.
Anotace:
Tato bakalářská diplomová práce se zaměřuje na literární tvorbu Rainera Maria Rilka. Konkrétně se jedná o tematiku smrti, která je v Rilkově tvorbě hojně zastoupena. Práce je rozdělena do pěti základních kapitol. První kapitola představuje autorovo dětství a rodinné prostředí, jež utvářelo jeho postoj ke psaní. Další kapitoly jsou zaměřeny na hlubší rozbor sbírek, ve kterých se často objevuje téma …více
Abstract:
This bachelor’s thesis is focused on the literary work of Rainer Maria Rilke. It deals specifically with the topic of the death which occurs very frequently in Rilke’s poems. The thesis is divided into fifth main chapters. The first chapter presents the author’s childhood and his family background which formed his attitude to writing. Next chapters are focused on in-depth analysis of collections that …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 1. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Kristýna Celhofferová, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Jaroslav Střítecký, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Sdružená uměnovědná studia