Mgr. Iva Hřebačková

Bachelor's thesis

"Všichni zemřeme na vlastní smrt." Transcendující smrt a Rilkovo básnění.

„We all die of our own death.“ The transcending death and Rilke’s poetry.
Abstract:
Tato bakalářská diplomová práce se zaměřuje na literární tvorbu Rainera Maria Rilka. Konkrétně se jedná o tematiku smrti, která je v Rilkově tvorbě hojně zastoupena. Práce je rozdělena do pěti základních kapitol. První kapitola představuje autorovo dětství a rodinné prostředí, jež utvářelo jeho postoj ke psaní. Další kapitoly jsou zaměřeny na hlubší rozbor sbírek, ve kterých se často objevuje téma …more
Abstract:
This bachelor’s thesis is focused on the literary work of Rainer Maria Rilke. It deals specifically with the topic of the death which occurs very frequently in Rilke’s poems. The thesis is divided into fifth main chapters. The first chapter presents the author’s childhood and his family background which formed his attitude to writing. Next chapters are focused on in-depth analysis of collections that …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 1. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 6. 2013
  • Supervisor: Mgr. Kristýna Celhofferová, Ph.D.
  • Reader: prof. PhDr. Jaroslav Střítecký, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta