Theses 

"Všichni zemřeme na vlastní smrt." Transcendující smrt a Rilkovo básnění. – Mgr. Iva Hřebačková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Mgr. Iva Hřebačková

Bakalářská práce

"Všichni zemřeme na vlastní smrt." Transcendující smrt a Rilkovo básnění.

„We all die of our own death.“ The transcending death and Rilke’s poetry.

Anotace: Tato bakalářská diplomová práce se zaměřuje na literární tvorbu Rainera Maria Rilka. Konkrétně se jedná o tematiku smrti, která je v Rilkově tvorbě hojně zastoupena. Práce je rozdělena do pěti základních kapitol. První kapitola představuje autorovo dětství a rodinné prostředí, jež utvářelo jeho postoj ke psaní. Další kapitoly jsou zaměřeny na hlubší rozbor sbírek, ve kterých se často objevuje téma smrti. Předposlední kapitola se blíže zabývá tématem lásky ve spojení se smrtí. Závěrečná kapitola srovnává Rilkovu a Strindbergovu tvorbu, objasňuje, co mají tito dva autoři společné.

Abstract: This bachelor’s thesis is focused on the literary work of Rainer Maria Rilke. It deals specifically with the topic of the death which occurs very frequently in Rilke’s poems. The thesis is divided into fifth main chapters. The first chapter presents the author’s childhood and his family background which formed his attitude to writing. Next chapters are focused on in-depth analysis of collections that are connected with the topic of the death. The other chapter deals with the topic of the love in association with the death. The last chapter compares the poetry of Rilke to Strindberg’s work and explains what these authors have in common.

Klíčová slova: smrt, Rilke, vlastní smrt, láska, žena, matka, osud, Malte, Sonety, Elegie, Kornet, Orfeus, Strindberg, death, own death, love, woman, mother, destiny, Sonnets

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Kristýna Celhofferová, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Jaroslav Střítecký, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 6. 2019 16:55, 24. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz