Robert William TROJNAR

Bakalářská práce

Pohled fyzioterapeuta na sportovní trénink juda u dětí ve věku 13 - 14 let

Physiotherapist´s view of judo training for children aged 13 - 14
Anotace:
Předkládaná práce zpracovává problematiku jednostranné sportovní zátěže v judu z pohledu fyzioterapeuta. V teoretické části je popsána problematika sportovního tréninku, juda, zdravotních obtíží, která mohou při judu nastat, věkových zvláštností v období staršího školního věku a role fyzioterapeuta ve sportovním tréninku. V praktické části je zpracováno hodnocení sportovního tréninku z pohledu fyzioterapeuta …více
Abstract:
The following Thesis focuses on the problematics of one-sided sport strain in judo from the physiotherapist's point of view. The theoretical part describes the problematics of sports training, judo, health issues, that can occur during judo, as well as the age peculiarities throughout an older school age period and the role of a physiotherapist in sport training. The practical part processes the assessment …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PaedDr. Petra Dobešová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

TROJNAR, Robert William. Pohled fyzioterapeuta na sportovní trénink juda u dětí ve věku 13 - 14 let. Ostrava, 2019. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Lékařská fakulta