Robert William TROJNAR

Bachelor's thesis

Pohled fyzioterapeuta na sportovní trénink juda u dětí ve věku 13 - 14 let

Physiotherapist´s view of judo training for children aged 13 - 14
Abstract:
Předkládaná práce zpracovává problematiku jednostranné sportovní zátěže v judu z pohledu fyzioterapeuta. V teoretické části je popsána problematika sportovního tréninku, juda, zdravotních obtíží, která mohou při judu nastat, věkových zvláštností v období staršího školního věku a role fyzioterapeuta ve sportovním tréninku. V praktické části je zpracováno hodnocení sportovního tréninku z pohledu fyzioterapeuta …more
Abstract:
The following Thesis focuses on the problematics of one-sided sport strain in judo from the physiotherapist's point of view. The theoretical part describes the problematics of sports training, judo, health issues, that can occur during judo, as well as the age peculiarities throughout an older school age period and the role of a physiotherapist in sport training. The practical part processes the assessment …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 4. 2019
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: PaedDr. Petra Dobešová

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

TROJNAR, Robert William. Pohled fyzioterapeuta na sportovní trénink juda u dětí ve věku 13 - 14 let. Ostrava, 2019. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Lékařská fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Lékařská fakulta