Joanna Agnieszka Obacz, Ph.D.

Disertační práce

Investigation of AGR3 protein function and mechanisms triggering its expression in cancer cell

Investigation of AGR3 protein function and mechanisms triggering its expression in cancer cell
Anotace:
Úvod: Anterior gradient protein (AGR) 3 je blízce příbuzným homologem proonkogenního proteinu AGR2. AGR3 je taxonomicky řazen do rodiny protein disulfid izomeráz. Přestože byla přítomnost AGR3 detekována u řady malignit, včetně nádorů mléčné žlázy, vaječníků, prostaty a jater, zůstává funkce tohoto proteinu v tumorigenezi stále ne zcela prozkoumána. Cílem předložené práce bylo popsat úlohu AGR3 v nádorové …více
Abstract:
Background: Anterior gradient protein (AGR) 3 is a highly related homologue of pro-oncogenic AGR2 and belongs to the family of protein disulphide isomerases. Although AGR3 was found in breast, ovary, prostate, and liver cancer, it remains of poorly defined function in tumourigenesis. The aim of this study was to elucidate AGR3 role in cancer and mechanisms responsible for its induction in tumour cell …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 1. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 2. 2016
  • Vedoucí: doc. Mgr. Roman Hrstka, Ph.D.
  • Oponent: doc. RNDr. Sabina Ševčíková, Ph.D., prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Biochemie (čtyřleté) / Genomika a proteomika