Lucie MOCHOVÁ

Bachelor's thesis

Environmentální dopady současných způsobů pohřbívání

Environmental impacts of current burial activities
Abstract:
Součástí tradičního pohřebnictví jsou i procesy a aktivity, které mají negativní dopad na různé složky přírodní prostředí. Cílem bakalářské práce je zpracovat literární rešerši týkající se současného pohřebního ritu v České republice a ve světě se speciálním zaměřením na problematiku environmentálních dopadů pohřbívání. Dalším cílem je výčet možností, jak snížit ekologickou stopu předpohřebních rituálů …more
Abstract:
Today´s traditional funeral services are associated with the processes and activities with a negative impact on various components of the environment. The aim this bachelor thesis is to process a literature review concerning the current burial rite in the Czech Republic and abroad, with a special focus on the environmental impact of burial. Another aim are options to reduce environmental footprint …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 8. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 22. 8. 2016
  • Supervisor: RNDr. Michal Živný, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

MOCHOVÁ, Lucie. Environmentální dopady současných způsobů pohřbívání. Ostrava, 2016. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta

University of Ostrava

Faculty of Science

Bachelor programme / field:
Biology / Applied Ecology