Anton Zhdanovich

Diplomová práce

Evropská specifika umění hry na bicí nástroje: Základy přirozené hry

European specifics of the art of percussion instruments: Basics of natural playing

Anotace:
Tato práce je souhrnem získaných informací a znalostí o základech, tvořících současnou tradici hry na bicí nástroje v Evropě (převážně Západní). Její hlavním cílem je podpora vývoje oboru bicí nástroje v České republice, obzvlášť ve školách, kde úroveň hry je ve stádiu rozvoje a potřebuje podporu z jiných zdrojů. Během mého magisterského studia na HAMU (2014-2017) jsem se zúčastnil řady mezinárodních …více
Abstract:
This work is a summary of the information and knowledge about the basics that make up the present tradition of playing percussion instruments in Europe (predominantly Western). Its main purpose is to support the development of percussion instruments in Czech Republic, especially in schools, where the playing level is in the development stage and needs to be supported from other sources. During my Master …více
 

Klíčová slova

hudba

Klíčová slova

bicí nástroje

Klíčová slova

Evropa

Klíčová slova

hudební pedagogika

Klíčová slova

hra na bicí nástroje
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2017
  • Vedoucí: Daniel MIKOLÁŠEK
  • Oponent: Petr Holub

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Autor udělil v licenci souhlas s:
In the license agreement the author has granted the following:

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 8. 2017 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie múzických umění v Praze.Hudební a taneční fakulta. Knihovna