Theses 

Rozhodování opatrovnických soudů ve věcech péče o nezletilé děti – Lucie GOLOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika - prevence a resocializace

Lucie GOLOVÁ

Bakalářská práce

Rozhodování opatrovnických soudů ve věcech péče o nezletilé děti

Guardianship decisions of courts in matters of custody of minorchildren

Anotace: Hlavním tématem bakalářské práce je rozhodování a péče opatrovnického soudu o nezletilé děti. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. První kapitola teoretické části je věnována rodině a jejím změnám v kontextu dnešní doby, rozpadu a rozvodu manželství, druhá a třetí kapitola samotnému soudnímu řízení, jeho zahájení, průběhu a rozhodnutí ve věci samé vč. výslechu nezletilého dítěte a diskriminaci otců. Praktická část je zaměřena na výzkum míry spokojenosti účastníků řízení (matek a otců) s řízením ve věcech péče o nezletilé děti.

Abstract: The main topic of the bachelor thesis is decision and managing guardianship court for minors. The bachelor thesis is devided into the theoretical and practical part. The first chapter of the theoretical part is devoted to the family and its changes in context of the current time, dissolution and divorce of a marriage. The second and the third chapter is devoted to the trial, its initiation, process and decision on the merits including an interrogation of a minor child and discrimination against fathers. The practical part is focused on the research degree of satisfaction of the parties to proceedings concerning the care of minor children.

Klíčová slova: rodina, rozvod, opatrovnický soud, péče soudu o nezletilé děti, účastníci řízení

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 4. 2013
  • Zveřejnit od: 4. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 4. 2013
  • Vedoucí: JUDr. František Rudecký

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 4.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 4. 4. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
https://portal.osu.cz//StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=27176 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

GOLOVÁ, Lucie. Rozhodování opatrovnických soudů ve věcech péče o nezletilé děti. Ostrava, 2013. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 4. 2019 11:04, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz