Radim Hruzík

Bakalářská práce

Porovnání a ekonomické zhodnocení různých způsobů rozjezdu porubů v podmínkách Dolu Paskov

Comparing and economic evaluation of different ways starting off coalface in conditions mine Paskov
Anotace:
V této bakalářské práci je zpracováno porovnání a ekonomické zhodnocení různých způsobů rozjedu porubů v podmínkách dolu Paskov. V úvodu této práce jsem popsal historii a možnou budoucnost dolu Paskov. V průběhu vzniku této bakalářské práce byl v rámci restrukturalizace společnosti OKD a.s. změněn název dolu Paskov na Závod 3. Nicméně protože zadání závěrečné práce bylo zveřejněno před touto změnou …více
Abstract:
In this Bachelor thesis is compiled the comparison and economic evaluation of different ways to drive down coalface with connection of conditions in mine named Paskov. OKD a.s. has been restructuring so the name of mine Paskov was changed to Závod 3 during creation this Bachelor thesis. However, final Bachelor thesis was assignment before the name was changed. I decided to use old name, which will …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2015
  • Vedoucí: Jindřich Šancer
  • Oponent: Marek Červenka

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava