Theses 

Bezdrátové propojení embedded systémů pomocí ZigBee modulů – Bc. Tomáš SEDLÁK

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta aplikované informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Počítačové a komunikační systémy

Bc. Tomáš SEDLÁK

Diplomová práce

Bezdrátové propojení embedded systémů pomocí ZigBee modulů

Wireless Connection of Embedded Systems Using ZigBee Modules\nl{}

Anotace: První část diplomové práce obsahuje stručnou rešerši na téma bezdrátová komunikace. Je zaměřena především na technologie Bluetooth a ZigBee a jejich porovnání. Závěrem první části je popsán vývojový kit M68EVB908GB60 a bezdrátový ZigBee komunikační modul AP13192USLK. Tyto jsou použity v druhé části této práce, v jejímž počátku je navržen způsob jejich propojení. Dále je vypracována programová knihovna. Ta obsahuje funkce, které řídí komunikační modul. Závěrem je vypracován ukázkový program využívající programovou knihovnu k demonstraci jejích funkcí. Výstupem této práce je také výuková prezentace, která studenty seznámí s funkcemi knihovny.

Abstract: First part of diploma thesis contains brief research about wireless communication. It is focused mainly on Bluetooth and ZigBee technology and their comparison. By the end of the first part the development kit M68EVB908GB60 and wireless ZigBee communication module AP13192USLK are listed. This hardware is used in the second part of the thesis. There the connection between those two parts is designed. The program library is developed right after. It contains functions which controls communication module. By the end of the thesis the sample program which uses the program library is elaborated to demonstrate its functions. The outcome of this work is also a educational presentation that introduces students to the library functions.

Klíčová slova: Bluetooth, ZigBee, M68EVB908GB60, AP13192USLK

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 5. 2012
  • Zveřejnit od: 28. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Petr Dostálek, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 28.5.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 28. 5. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal.utb.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=27653 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Jak správně citovat práci

SEDLÁK, Tomáš. Bezdrátové propojení embedded systémů pomocí ZigBee modulů. Zlín, 2012. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 3. 2019 05:57, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz