Bc. Václav Bečka

Diplomová práce

Genetická charakteristika polymetalické mineralizace u Hluboček

Genetic aspects of polymetalic mineralization near Hlubočky
Anotace:
Tato práce je zaměřena na studium polymetalické mineralizace ve štole Marie Sněžné a Zlatého důl u Hluboček. Studované lokality leží v západní části kulmu Nízkého Jeseníku. Vzorky byly zkoumány pod optickým a odrazovým mikroskopem. U vybraných minerálů bylo stanoveno pomocí elektronové mikroanalýzy i chemické složení. Na závěr bylo provedeno mikrotermometrické měření. Na základě mineralogického složení …více
Abstract:
This diploma thesis is focused on study of polymetallic´s mineralization in the pit of Marie Sněžná and Zlatý důl near the village of Hlubočky. The studied locations lie in the west part of the Culm of Nízký Jeseník. The samples were examined under the optical and reflective microscope. For selected samples was established chemical composition due to electron microanalysis. At the end, the microtermometric …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 9. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 2. 2018
  • Vedoucí: doc. RNDr. Marek Slobodník, CSc.
  • Oponent: doc. Dr. Jiří Zachariáš

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta