Mgr. Eva Janoušková, Ph.D.

Disertační práce

Mathematical modeling/Impacts of trade-offs on dynamics of sterilizing infections

Mathematical modeling/Impacts of trade-offs on dynamics of sterilizing infections
Anotace:
Infekce regulují populační dynamiku svých hostitelů. Matematické modely jsou užitečnými nástroji, které napomáhají porozumění a předvídání tohoto efektu, a tak umožňují posuzovat účinnost používání patogenů jako biologických agentů pro kontrolu škůdců. V této disertační práci prezentujeme náš výzkum týkající se matematického modelování interakcí mezi zvířecími hostiteli a sterilizujícími patogeny. …více
Abstract:
Infections are known to regulate population dynamics. Mathematical models are useful tools that help understand and predict this effect and hence assess efficiency of using pathogens as biological pest control agents. In this Thesis, we present our research concerning mathematical modeling of interactions between animal hosts and sterilizing pathogens. We particularly focus on impacts of two largely …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2019
  • Vedoucí: doc. Ing. Luděk Berec, Dr.
  • Oponent: doc. Dr. Barbara Boldin, prof. RNDr. Vlastimil Křivan, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Matematika (čtyřleté) / Pravděpodobnost, statistika a matematické modelování