Mgr. Eva Janoušková, Ph.D.

Doctoral thesis

Mathematical modeling/Impacts of trade-offs on dynamics of sterilizing infections

Mathematical modeling/Impacts of trade-offs on dynamics of sterilizing infections
Abstract:
Infekce regulují populační dynamiku svých hostitelů. Matematické modely jsou užitečnými nástroji, které napomáhají porozumění a předvídání tohoto efektu, a tak umožňují posuzovat účinnost používání patogenů jako biologických agentů pro kontrolu škůdců. V této disertační práci prezentujeme náš výzkum týkající se matematického modelování interakcí mezi zvířecími hostiteli a sterilizujícími patogeny. …more
Abstract:
Infections are known to regulate population dynamics. Mathematical models are useful tools that help understand and predict this effect and hence assess efficiency of using pathogens as biological pest control agents. In this Thesis, we present our research concerning mathematical modeling of interactions between animal hosts and sterilizing pathogens. We particularly focus on impacts of two largely …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 8. 4. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 19. 6. 2019
  • Supervisor: doc. Ing. Luděk Berec, Dr.
  • Reader: doc. Dr. Barbara Boldin, prof. RNDr. Vlastimil Křivan, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Doctoral programme / field:
Matematics (4-years) / Probability, Statistics and Mathematical Modelling