Bc. Veronika Němcová

Diplomová práce

Nové využití ploch výroby a průmyslové architektury Zlína

The New Exploitation of Zlin Fabrication Areas, and of its Industrial Architecture
Anotace:
Předmětem diplomové práce „Nové využití ploch výroby a průmyslové architektury Zlína“ je prověřit systém transformace výrobních ploch a průmyslové architektury ve Zlíně a stanovit obecné zásady pro zachování regionálně specifické industriální architektury Zlína. První část je zaměřena na popis průmyslové architektury Zlína a rozbor jednotlivých rozvojových dokumentů města a Zlínského kraje. Na základě …více
Abstract:
The goal of the thesis: “The New Exploitation of Zlín Fabrication Areas and of its Industrial Architecture” is to establish guidelines for preserving regionally specific industrial architecture of Zlín. The first part concentrates on describing the industrial architecture and on analyzing various developing documents. The next part deals with the principles of maintaining optimum industrial areas are …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2011
  • Vedoucí: Ing. arch. Lea Vojtová, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. arch. Karel Havliš, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta