Bc. Jan Růžička

Bakalářská práce

Vyhodnocení finančního zdraví a jeho význam pro řízení podniku

Evaluation of financial health and its importance for business management
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá zkoumáním finančního zdraví podniku, jeho vyhodnocením a jeho významem pro řízení podniku. Byly provedeny analýzy ukazatelů absolutních, poměrových i rozdílových a také analýza soustav ukazatelů. Byly vysvětleny příčiny aktuálního stavu zkoumaného podniku a navrženy kroky směřující k finanční stabilitě podniku.
Abstract:
The bachelor thesis deals with the examination of the financial health of the company, its evaluation and its importance for the management of the company. Absolute, ratio and differential indicators were analyzed as well as systems of indicators. The causes of the current state of the surveyed company were explained and steps were taken towards the financial stability of the company.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2020
  • Vedoucí: Ing. Šárka Kocmanová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Michal Blahout

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní