Petr Virt

Bakalářská práce

Hrozí v příštích pěti letech České republice nedostatek vlastních lékařů?

Is in the Czech republic possibility of lack of own doctors in next five years ?
Anotace:
Česká republika se v posledních letech potýká s výrazným odchodem lékařů do zahraničí. Tato práce má za úkol tento jev analyzovat a vysvětlit, což dělá pomocí komparace nashromážděných dat a následného komentáře. V práci dochází k zevrubnému popisu dané problematiky, jednotlivých faktorů a motivací, kvůli kterým k tomuto jevu dochází, a následně je tento jev zachycen v absolutních číslech v průběhu …více
Abstract:
During last couple of years in Czech republic became very common a phenomenon of brain drain, especially among doctors. This thesis should analyse this phenomenon and describe it. It is using comparation of collected data and it´s commentary. This thesis is describing factors and motivations, which leads to brain drain and transcribing them into absolute numbers during years. There is also cought changes …více
 

Klíčová slova

lékař plat zahraničí
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 2. 2017
  • Vedoucí: Pavel Kobliha
  • Oponent: Vladimír Barák

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/55059

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomie a hospodářská správa / Národní hospodářství