Matěj NÁHLÝ

Bachelor's thesis

Interpret jazyka Logo pro tablety

Logo interpreter for tablets
Anotácia:
Práce se zabývá návrhem a implementací výukového jazyka Logo na platformě Android určeného pro tablety. Práce dále obsahuje rovněž teoretický základ o jazyku Logo, vývojovém prostředí a operačním systému Android.
Abstract:
The work deals with a design and implementation of Logo programming language on the Android platform. Inseparable part of the thesis is also theoretic base about the Logo programming language, the developmental enviroment and the operating system Android.
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2016
Zverejniť od: 25. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2016
  • Vedúci: Mgr. Rostislav Fojtík, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

NÁHLÝ, Matěj. Interpret jazyka Logo pro tablety. Ostrava, 2016. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 25.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 25. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta

University of Ostrava

Faculty of Science

Bachelor programme / odbor:
Applied Information Science / Information Science and Computer Technology - Applied Information Science