Bc. Marie Stodolová

Diplomová práce

Learner Beliefs about English Language Learning as an Important Aspect of a Learner-centred Approach

Learner Beliefs about English Language Learning as an Important Aspect of a Learner-centred Approach
Anotace:
Tato práce představuje přesvědčení žáků ohledně učení se anglického jazyka jako důležitou součást přístupu zaměřeného na žáka a jejím cílem je prozkoumat, jaké je přesvědčení českých žáků 2. stupně základních škol a jak jejich přesvědčení ovlivňuje jejich učení se. Práce se také zabývá vlivem pohlaví žáků a jejich známek z angličtiny na jejich přesvědčení. Teoretická část práce se zabývá přístupem …více
Abstract:
This thesis presents learner beliefs about English language learning as an important part of a learner-centred approach and it aims to investigate what the beliefs about English language learning of Czech lower-secondary pupils are and how these beliefs influence their learning. It also examines the impact of pupils’ gender and school grades in English on their beliefs. The theoretical part deals with …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2013
  • Vedoucí: doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jana Chocholatá

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta