Bc. Iva Šmehlíková

Diplomová práce

Aliance USA – Japonsko a její zachování po konci studené války optikou teorií aliancí vycházejících z realismu

U.S. - Japanese Alliance and its Preservation After the Cold War through the Lens of the Alliance Theories Based on Realism
Anotace:
Práce se zabývá problematikou zachování aliance USA a Japonska po skončení studené války. Práce vychází z předpokladů teorií aliancí vycházejících z realismu, které považují za základní důvod vzniku a fungování aliancí rovnováhu moci nebo rovnováhu hrozeb. Tyto předpoklady jsou testovány na základě případové studie aliance USA a Japonska a jejích reakcí na mocenský vzestup Číny a jadernou hrozbu KLDR …více
Abstract:
The work deals with the issue of maintaining the U.S. - Japan alliance after the Cold war. The thesis comes from assuptions of theories of alliances based on realism, which consider the balance of power or balance of threats as fundamental reason for the creation and persistent funcitoning of alliances. These assumtions are tested by the case study of the U.S. - Japan alliance and its response to the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Petr Vilímek, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Pavel Pšeja, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií