Bc. Julie Habartová

Bakalářská práce

Stylizovaná fakta o trhu práce

Labor market stylized facts
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou veličin trhu práce v České republice a ve Francii. Nejdříve se seznámíme s použitými metodami, které budou využity pro analýzu vybraných proměnných a jejich chování zejména během hospodářského cyklu. Druhá kapitola blíže seznamuje se zmíněnými zeměmi a prezentuje vybraná stylizovaná fakta,která slouží jako úvod do problematiky. Těžištěm práce je třetí kapitola …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the analysis the labor market variables in the Czech Republic and France. At first, we introduce the methods which will be used for the analysis of selected variables and their behavior, especially during the economic cycle. The second chapter describes selected economies and presents several stylized facts, which serve as an introduction to the research question. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2017
  • Vedoucí: Ing. Miroslav Hloušek, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Štěpán Mikula, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Hospodářská politika