Bc. Štěpán Postulka

Bakalářská práce

Vybrané psychometrické analýzy Bourdonova testu pozornosti

Selected psychometric analyses of the Bourdon attention test
Anotace:
Cílem této práce bylo psychometricky popsat fungování a vztahy uvnitř Bourdonova testu pozornosti. Teoretická část je rozdělena na dvě poloviny. První část je věnová teoretické podstatě Bourdonova testu a druhá obsahuje systematickou rešerši studií, které metodu využívají. Velká část práce spočívá v odhadech reliability dvou výkonových skórů – Počtu zodpovězených podnětů (kvantitativní výkon) a Chybovosti …více
Abstract:
The aim of the study was to describe functioning and relationships within Bourdon test of attention using psychometric analyses. Theoretical part of the work is based on describing attention, which is supposed to be measured by the test and it also contains a systematic review of studies that use Bourdon test. Major part of the work lies on estimating reliability of the two performance indicators …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Hynek Cígler, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Dana Juhová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Psychologie / Psychologie