Mgr. Marta Branná

Diplomová práce

Právní a ekonomické aspekty oceňování majetku v ČR

Law and Economics Aspects of Property Valuation in the Czech Republic
Anotace:
Diplomová práce se věnuje tématice oceňování majetku v České republice. Oceňování v ČR ovlivňují dva přístupy. První z nich, úřední ocenění k administrativním účelům, se řídí zákonem č. 157/1997 Sb., o oceňování majetku a jeho prováděcí vyhláškou a dalšími cenovými předpisy. Druhý přístup vychází z mezinárodních oceňovacích standardů a jedná se o ocenění na základě tržní hodnoty. Oba přístupy jsou …více
Abstract:
This thesis deals with the property valuation in the Czech Republic. Therer are two attempts how to valuate the property in Czech Republic. The first one, administratory valuation, is governed by the Act no. 157/1997 Sb. and other so called price acts. The second one, market value valuation, comes from international standards. Both attempts are describe in this thesis. First of all the legal aspects …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 3. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2011
  • Vedoucí: Bc. Ing. Mojmír Sabolovič, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo