Ing. Leoš Kukačka

Disertační práce

Kvalita elektrické energie v DC sítích: Dopad na osvětlovací systémy

Power quality in DC supplied grids: Application to lighting networks
Abstract:
This dissertation thesis is concerned with temporal fluctuations of the luminous flux of LED lamps, a phenomenon referred to as licker. Flicker is usually regarded as a disturbance due to its negative impact on human health. For lighting systems based on light emitting diodes (LED), its definition has recently been formalised in norm IEEE 1789:2015 and has been documented on devices supplied with AC …více
Abstract:
Předkládaná dizertace se zabývá nežádoucím kolísáním světelného toku LED žárovek, běžně označovaným jako likr (z angl. flicker). U systémů založených na principu svítivých diod (LED) byl tento jev podchycen v normě IEEE 1789:2015 a patřičně zdokumentován u žárovek napájených střídavým napětím. Při střídavém napájecím napětí může flikr vznikat interakcí mezi vlastnostmi sítě (impedance, harmonické zkreslení …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 10. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 2. 2018
  • Vedoucí: doc. Ing. Milan Kolář, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kukačka, Leoš. Kvalita elektrické energie v DC sítích: Dopad na osvětlovací systémy. Liberec, 2017. disertační práce (Ph.D.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

Technická univerzita v Liberci

Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

Doktorský studijní program / obor:
Elektrotechnika a informatika / Technická kybernetika